• സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ രചിച്ച നവമാധ്യമകാലത്തെ ഈടതുചേരി എന്ന ലേഖനസമാഹാരം കനയ്യ കുമാർ കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയുന്നു.

    സി.പി.ഐ. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം  രാജേന്ദ്രൻ രചിച്ച  നവമാധ്യമകാലത്തെ  ഈടതുചേരി എന്ന ലേഖനസമാഹാരം കനയ്യ കുമാർ
    കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിന്  നൽകി പ്രകാശനം ചെയുന്നു. സ. കാനം  രാജേന്ദ്രൻ എസ് .ഹനീഫാ റാവുത്തർ മന്ത്രി വി.എസ് .സുനിൽകുമാർ
    കെ.രാജൻ  എം.ൽ.എ അഡ്വ .ജി .ആർ .അനിൽ കൃഷ്ണപ്രസാദ്‌  തുടങ്ങിയവർ സമീപം